Služby

Analýza a vývoj IS

Podľa procesov vo Vašej spoločnosti pre Vás navrhneme optimálny informačný systém na kompletnú informatizáciu Vašej spoločností za účelom zvýšenia efektivity práce, produktivity výroby, rozsahu a kvality služieb poskytovaných pre Vašich zákazníkov.

Import a transformácia dát

Spravíme v dátach poriadok. Z rôznych dôvodov nastáva vo firmách mnohokrát stav, keď sa firemné údaje stávajú nekonzistentné t.j. dáta sú uložené v rôznych formátoch a verziách. Podobná situácia nastáva, keď firma prechádza na nový informačný systém a vzniká potreba transformácie dát zo starších informačných systémov do nového. Do tej istej kategórie spadá aj upgrade softwarového vybavenia na vyššie verzie a taktiež rôzne nepredvídateľné situácie. Nie každá firma disponuje odborníkom, ktorý by bol schopný akútne riešiť celý okruh spomínaných problémov. Preto poskytujeme firmám služby v rozsahu od analýzy daného stavu, až po finálne vypracovanie.

IT konzultácie a analýzy

Pripravujete rozsiahly projekt a potrebujete odbornú pomoc pri posudzovaní jednotlivých ponúk? Obráťte sa so svojimi problémami na nás. Dodáme Vám ucelený rozbor Vašeho zámeru a korektúry jednotlivých analýz spolu s navrhovanými úpravami. Využitím konzultáce s profesionálmi zabránite zbytočným výdajom a upresníte si Vaše požiadavky na cieľový projekt. Ste v situácii, keď využívate služieb konkrétnej firmy, ale nezdajú sa Vám ceny a termíny dodania Vami požadovaných úprav ? Máte pocit, že inde by to pre Vás spravili lepšie a lacnejšie ? Chcete mať istotu ? Dajte si od nás poradiť. Ponúkame Vám možnosť využiť služieb profesionálov, ktorí sa v tomto odbore pohybujú denne. Obráťte sa so svojimi problémami na nás a my Vám uľahčíme Vaše rozhodovanie. Potrebujete vypracovať realistický harmonogram prác k danému projektu ? Chcete odborný posudok ponúk na realizáciu projektu ? Sami nemáte dostatočné množstvo skúseností a potrebujete pomoc profesionálov ? Potom sme tu práve pre Vás !